Samarucs València és un club esportiu on gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals i heterosexuals podem practicar esport en un entorn de tolerància i de no discriminació. També estem oberts a totes les persones que vulguen vindre a fer esport amb nosaltres.

Actualment estan en actiu les seccions de natació, voleibol, muntanyisme i futbol. Amb la participació dels socis i les sòcies es pretén ampliar les seccions i també realitzar altres activitats lúdiques, com ara visites culturals o gastronòmiques.política de privacitat i de protecció de dades

El Club Esportiu Samarucs (d’ara en avant, CE Samarucs) informa els usuaris del lloc www.samarucs.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en avant LOPD) sobre la política de protecció de dades personals amb la finalitat que estos decidisquen de forma expressa, lliure i voluntària, si volen facilitar les dades personals que se’ls demana en el lloc web per a la prestació dels servicis del club.

Les dades s’incorporen a uns fitxers, el titular i responsable dels quals és CE Samarucs, i se’n fa un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la sol·licitud i, si és el cas, enviar-li informació sobre les activitats de CE Samarucs. Per a tot això, el CE Samarucs sol·licita el consentiment, incloses les comunicacions enviades per sistemes telefònics automàtics, com ara missatges SMS i correu electrònic.

Llevat que específicament s'establisca el contrari, cal completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar-les, el CE Samarucs pot veure’s impedit per a cursar la sol·licitud que s’haja efectuat.

L'usuari ha d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, i respon dels danys i perjuís que puga ocasionar per haver-los omplit amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

CE Samarucs ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la legislació de protecció de dades i ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar-ne la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i la resta de riscos possibles.

Igualment, CE Samarucs es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades personals i del deure de protegir-les amb la diligència deguda. CE Samarucs adoptarà totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

L'usuari o la persona que el represente pot exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició d'acord amb el que establix la LOPD i la resta de normativa que s’aplica. Per a això ha d’enviar una comunicació electrònica a l’adreça info@samarucs.org, en la qual s'acredite la identitat de l'usuari.

CE Samarucs es reserva el dret a modificar esta política, i informarà prèviament els usuaris dels canvis que hi haja.


Publicat el divendres, 01 de juny de 2012

el club
publicitat

Ayuntamiento Igualdad
Coca-cola
Fundacion Deportiva Municipal Ayuntamiento de Valencia

ADI AGRUPACIÓN DEPORTIVA IBÉRICA LGTB
CLUB ASSOCIAT A
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
IBÉRICA lgtb
ASSOCIACIÓN DEPORTIVA LGTB SUR
SIURELLS LGTB+
PANTERES GROGUES
GMADRID SPORTS
HALEGATOS
MADPOINT
ELAIOS
HEGOAK