Què són els Jocs Taronja a Jocs Taronja

Samarucs Jocs Taronja

www.samarucs.org/jocstaronja/què són els jocs taronja

Del 2 al 4 març de 2018!


Els Jocs Taronja són el torneig esportiu internacional que organitza el Club Esportiu Samarucs. Aquest esdeveniment es caracteritza per l’esportivitat, la pluralitat i el respecte entre les persones amb independència de la seua orientació sexual.

Actualment, estem organitzant la cinquena edició dels Jocs Taronja per als dies 2, 3 i 4 de març de 20186. S'esperen més de 250 esportistes de diferents clubs de l'estat europeus en les competicions de voleibol, natació i futbol. A més a més, estem gestionant la realització d'una exhibició de natació sincronitzada i un triangular de rugbi.

Samarucs València té el suport de la Federació Europea per a l’Esport de Gais i Lesbianes.

 

Esport i reivindicació

L’homofòbia en l’esport

Considerem que l’activitat esportiva és un element educatiu de primer orde, conformador de la salut física i mental, i integrador social. En nombrosos aspectes, les societats occidentals han normalitzat el fet homosexual en les últimes dècades. Tot i això, encara queden espais on s’ha de reivindicar la visibilitat de l’homosexualitat o fins i tot lluitar contra la discriminació per aquest concepte. Un dels àmbits on fins i tot es produeixen conductes homòfobes és l’esportiu, en el qual la pressió social impedeix que els esportistes homosexuals (parlem també d’esportistes professionals) facen pública la seua orientació sexual.

Aquesta és, per tant, una de les principals raons de ser dels clubs i associacions esportives LGTB que, mitjançant la combinació dels aspectes lúdic i reivindicatiu, lluiten contra la discriminació en l’esport i contribueixen a un canvi positiu en les mentalitats de molts esportistes i així trencar barreres i superar tòpics.

Aquests clubs organitzen trobades i tornejos amistosos entre col·lectius LGTB i clubs convencionals. Amb això propicien l’intercanvi de valors, afavoreixen la integració i la convivència d’esportistes independentment de la seua orientació sexual i superen barreres en el terreny esportiu.

Les competicions esportives LGTB

Al llarg de l’any se celebren a Europa uns 90 tornejos on s’apleguen milers d’esportistes. Les ciutats europees mésimportants acullen aquests tornejos: Madrid, Barcelona, París, Amsterdam, Berlín, Manchester, Praga, Zuric, Budapest, Viena, Frankfurt, Brussel·les, Londres, Roma…

A Espanya, la tradició esportiva LGTB ve de mans dels clubs esportius Panteres Grogues de Barcelona i Halegatos de Madrid, que organitzen tornejos i promocionen l’esport LGTB en l’estat des de 1994. A aquesta comesa es va sumar el 2003 el Club Esportiu Samarucs València.

 

Col·laboració empresarial i institucional

Com és lògic, la celebració d’un esdeveniment d’aquesta envergadura comporta un gran esforç humà i econòmic. A causa de la seua magnitud, projectes com aquest necessiten del suport de totes les persones, organismes, institucions i empreses que desitgen involucrar-s’hi.

Ens hem posat en contacte amb vosaltres per a fer-vos partícips del nostre projecte i invitar-vos a formar-ne part. Volem fer d’aquest esdeveniment una proposta oberta a totes les entitats, associacions, organismes i empreses que vulguen donar suport a la nostra iniciativa.

En les edicions anteriors dels Jocs Taronja van tindre el suport de reconegudes empreses com Coca-cola, Bonsa, Bondía o Salvo, i amb el patrocini de nombroses empreses i institucions valencianes, moltes relacionades amb l’hoteleria. Els ajuntaments de València i d’Alaquàs, el Col·lectiu Lambda de València, la Universitat de València i les federacions de voleibol i de natació també van finançar i van donar suport a les últimes trobades.

La vostra imatge amb l’esport LGTB+

Les institucions, organismes i empreses que hi col·laboren seran publicitades en els espais següents:

• En la web oficial dels Jocs Taronja que visiten habitualment els membres dels clubs esportius LGTB espanyols i europeus. Aquesta web serà donada a conéixer també a les federacions esportives participants (de caràcter nacional i internacional) i a tots els organismes i les institucions que hi donen suport. En la web apareixeran els logos de les empreses i organismes col·laboradors.

• En els cartells, les pancartes i els flyers informatius de la competició. Aquests materials inclouran també els logos dels organismes i de les empreses que col·laboraren i es distribuiran pels llocs següents:

– En federacions esportives, clubs esportius afins, centres universitaris i instal·lacions esportives de València i de l’àrea metropolitana.

– Locals, empreses i organismes col·laboradors de la 4a edició dels Jocs Taronja.

– Locals d’oci de la Comunitat Valenciana.

• A l’interior de les instal·lacions esportives de Natzaret es penjaran durant la jornada de competició les pancartes o els suports que les mateixes empreses col·laboradores ens proporcionen.

• Així mateix, el departament de premsa de Samarucs València realitzarà una àmplia difusió del torneig en diversos mitjans de comunicació (escrits, radiofònics, audiovisuals i en Internet). Es farà especial atenció a la presència de la competició tant en la televisió autonòmica com en unes altres televisions locals. En els dossiers de premsa que farem arribar a tots aquests mitjans de comunicació s’inclouran els logos dels organismes i les empreses col·laboradores.

Imatges:

  


Publicat el dilluns, 25 de setembre de 2017

jocs taronja
publicitat

Generalitat Vicepresidencia Pol Inclusivas
Cross
Lambda Valencia

ADI AGRUPACIÓN DEPORTIVA IBÉRICA LGTB
CLUB ASSOCIAT A
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
IBÉRICA lgtb
MIAUKATUZ VITORIA-GASTEIZ
GEHITU
MADRID TITANES RUGBY
PANTERES GROGUES
GMADRID SPORTS
HALEGATOS
MADPOINT
ELAIOS
CHRYSALLIS
BJWHF
CIERZO
DEPORTE Y DIVERSIDAD